Wat kan Yield Plus voor mij betekenen?

Vaste Servicekosten

Op basis van de door u gewenste en helder omschreven dienstverlening zet Yield Plus de servicekosten vast. De reguliere servicekostenmethodiek kent een flink aantal nadelen: huurders ontvangen veelal stevige afrekeningen na sluiting boekjaar, kosten zijn in het algemeen hoog, de demarcatie huurders- en verhuurderskosten is te weinig transparant, eigenaar financiert afrekenbedragen vóór, zonder zekerheid deze bedragen te ontvangen etcetera. Kortom, niemand vindt het leuk om achteraf een flinke afrekening te krijgen van de servicekosten. Yield Plus neemt al deze nadelen weg met het concept ‘Vaste Servicekosten’ (“VSK”). Met een vooraf afgesproken scherp en vast tarief en een heldere afspraak over de kwaliteit van de dienstverlening weet de eigenaar en huurder exact waar hij aan toe is en worden nare verrassingen voorkomen. Wij nemen de complete servicekostenbehandeling risicodragend van eigenaar over en bepaalt lagere vaste (!) tarieven voor huurders gebaseerd op helder vastgelegde kwaliteit en frequentie van leveringen en diensten. De huurder betaalt niet langer 5% opslag op servicekosten en ontvangt geen afrekeningen meer. Daarnaast wordt de administratie voor zowel huurder als verhuurder drastisch eenvoudiger. De transparantie, duidelijkheid en lagere kosten ondersteunen bovendien ook het goede contact tussen huurder en verhuurder.

Yield Plus kan vaste prijzen garanderen, doordat wij ons richten op duurzame reductie van energiekosten en zijn bereid, voor onze rekening, te investeren in het pand om dit te bereiken. Verder is Yield Plus erop gericht om klachten van huurders te voorkomen, zodat correctieve kosten beperkt blijven…bij vaste servicekosten is dit immers een van onze risico’s.

‘VSK’ gaat verder dan gewoon vastgoedbeheer!

Wilt u meer weten over dit unieke concept en de ervaring die wij hiermee hebben, neem dan contact met ons op.

Property Management

Het gebouw in optimale conditie houden is voor de verhuurder, voor de huurder en voor ons van essentieel belang. Door efficiënt preventief en correctief onderhoud ondersteunt Yield Plus het comfort van de huurder en verduurzaming van het gebouw. Dit leidt tot energiebesparing en beperking van CO2 uitstoot, met lagere exploitatie- en servicekosten tot gevolg. Wij rapporteren helder en uitgebreid over de conditie van het gebouw en installaties, en signaleren en presenteren continue optimalisatiemogelijkheden.

Onze Property Managers hebben aandacht voor het gebouw, de huurder en verhuurder. Zij kijken verder dan het gebouw en de techniek, en plaatsen dit in de context waarin het zich bevindt. Namelijk de belangen van huurder en verhuurder. Heldere informatieverschaffing aan huurder en verhuurder, meedenken in wensen van huurder, duurzaamheidsmogelijkheden en gebouwverbeteringen maar tegelijkertijd het beperken van CAPEX en OPEX voor verhuurder, strategische inzet van VSK in huuronderhandelingen etc. Samenwerking staat centraal.

Om deze samenwerking optimaal te ondersteunen staan onze Property Managers en de 24-uurs service desk altijd klaar voor verhuurder en huurder.

Administratief Management

Met ons unieke concept Vaste Servicekosten behoren servicekostenafrekeningen tot het verleden. Ook in het geval dat de reguliere servicekostenmethodiek wordt toegepast, zorgt Yield Plus ervoor dat de jaarlijkse servicekosten afrekening binnen een 6 maanden na einde kalenderjaar berekend is, voorzien van een complete en gedetailleerde onderbouwing; snel, transparant en duidelijk.

Administratief Management gaat echter verder dan servicekosten. Wij kunnen de volledige administratie voor een vastgoedonderneming voeren; van debiteuren- en crediteurenbeheer tot aangifte van belastingen en het opstellen van de jaarrekening. Deze dienstverlening is geheel flexibel en wordt ingericht naar de specifieke wensen van opdrachtgever. Uiteraard beschikt u over een toegewezen Yield-medewerker als vast contactpersoon, zodat uw vragen altijd snel, duidelijk en correct worden opgepakt en afgehandeld.

Commercieel Management

De basis van een renderende vastgoedportefeuille ligt bij het hebben en houden van tevreden huurders. Onze Account Manager bezoekt de huurder dan ook met grote regelmaat en zorgt voor optimale interactie met verhuurder. Wij beschikken daarnaast over alle competenties voor het managen van huurcontracten, het gebouw verhuurd te houden, leegstand te voorkomen of zo snel mogelijk in te vullen. Ook moderne flexibele huur- of gebruikscontracten passen prima bij onze manier van dienstverlening.

Project Management

Yield Plus is er voortdurend op gericht om te ontzorgen. Projecten op het gebied van onderhoud, mutaties, vernieuwing, herinrichting en verduurzaming van bedrijfsruimte worden professioneel en efficiënt uitgevoerd. Doordat wij de gebouwen en haar gebruikers goed kennen, kan een goede prijs-kwaliteitsverhouding geboden worden.

U kunt van ons een pro-actieve houding verwachten: vanuit ons beheer en kennis van de gebouwen zullen wij zelf met verbetervoorstellen komen. Daarbij is duurzaamheid vanzelfsprekend en krijgt dit een prominente rol, waarbij de mogelijkheid bestaat dat wij zelf mee investeren. Dát bedoelen wij met verder gaan in vastgoedbeheer.